Mám teď šanci vyzkoušet si to v praxi. Za jak dlouho se mi podaří rozšířit po Čechách metodu „amplification“ neboli v popisném překladu „zesílení signálu“.  Podle mého názoru vynikající metoda vzájemné podpory žen. Či každé skupiny, která se cítí být na poradách přehlížena.

13. září 2016 vydává The Washington Post svou rozsáhlou zprávu a komentář o tom, jak se prosazovaly ženy v administrativě Bílého domu během vlády prezidenta Obamy. 27. září slyším na konferenci v Římě od dvou Američanek žijících v Itálii poprvé slovo „amplification“. Obě zralé ženy sdělují skupince 25 žen různého věku a asi 20 národností, jež tvoří součást organizačního výboru ženské konference, jak přesně postupovaly ženy v Bílém domě, aby zesílily svůj vliv.

Prakticky postupovaly tak, že jedna žena vyslovila svůj názor, komentář.  Druhá na ní navázala tak, že vždy uvedla nejdříve její jméno a pak citovala závěry z jejího příspěvku.  Příklad: Tereza referovala o tom, že bude nutné zaměřit se v nejbližší době na ochranu životního prostředí v ústí řeky Mississippi.  Laura hovořící po ní, začala svůj příspěvek slovy: „Jak Tereza uvedla, otázka životního prostředí v deltě řeky Mississipi, je klíčová, a proto.....“ Až pak plynule přešla na své vlastní sdělení.   Pro zdůraznění signálu svých slov a podtržení dopadu si ženy záměrně sedaly na protilehlá místa kolem stolu, nikoliv do skupinky na jedno jediné místo ke stolu.

 O metodě „amplification“ na téže konferenci slyším ještě 1. října na přednášce od kanadské profesorky působící na univerzitě v Nizozemí vyučující teorii organizací a řízení týmů. Náslouchá asi 30 jiných žen z Evropy a Afriky. Opakované sdělení o metodě a její vědecký rozbor už ve mně zapouští své kořeny a začínám informaci o ní šířit.  Poprvé ve svých glosách z konference psaných pro blog hnutí Minerva 21. Ty vychází 12. října. Následuje vlna sdělení na mých sociálních sítích, ovšem jen nenápadně, v podobě kompletních glos z konference.

 Chci o metodě a jejím působení vědět ještě více, proto využívám příležitosti  a pokouším se minulou středu zjistit více přímo od velvyslance USA v Praze. Neřekl mi však více, než jsem už věděla. V pátek o tomto způsobu vzájemného posilování žen v převážně mužském kolektivu už hovořím na své přednášce pro 20 aktivních žen z jedné zahraniční banky. Je to zmínka asi v rozsahu 1 minuty. Přesto hned po přednášce se za mnou zastavují dvě ženy a zajímají se podrobněji o metodu a původní zdroje informací.

Tehdy uzrálo mé přesvědčení, že myšlenku či přímo metodu zde v ČR rozšířím.  Jak se dozvím, že jsem úspěšná?  Až ke mně doputuje poznatek o tom, že se někde tato metoda uplatňuje. Či ještě lépe, že některá žena mi to sama aktivně začne sdělovat jako výbornou novinku, jak se ženy u nich ve firmě začaly více prosazovat. Teď jsem napnutá, zda to bude otázka týdnů, měsíců či let.

Metoda funguje za několika předpokladů. Máte co říct – obsah, fakta, čísla, názor. Chcete něco říct. Jste trpělivá a vytrvalá.  Chcete spolupracovat a podporovat.  Bez některého z těchto předpokladů metoda nejde účinně aplikovat. Bude však fungovat na jakoukoliv skupinu, která chce být v rámci pravidelných jednání a porad opravdu slyšena a chce zvýšit svůj dopad.

 Během 8 let působení prezidenta Obamy v Bílém domě se počet žen v jeho výkonném štábu výrazně navýšil, jejich názor byl slyšen a sám prezident Obama se k nim obrací mnohem častěji než na počátku 1. prezidentského období.  Dopad metody zesilování signálu nepřišel den ze dne. Seniorní ženy ze zázemí Bílého domu uvádějí, že to bylo několik let práce, ale že tato metoda opravdu účinně vede k tomu, že ženy přestaly být přehlíženy na jednáních a naopak se staly cenným zdrojem informací a názorů.  Věřím, že zde v ČR to ženám, které mají skupině kolegů co říct, bude trvat výrazně méně.